Số mô đun 5684

logo

Hướng dẫn chung

Nhấp vào (hoặc chạm vào) plus_web để xem mô tả.

5684_visual_search

Nút A

Nhấn nút này khi đang ở Chế độ hiển thị giờ hiện hành sẽ làm xoay vòng các màn hình hiển thị.

Nút C

Mỗi lần nhấn sẽ làm xoay vòng giữa các chế độ đồng hồ.
Ở chế độ bất kỳ, nhấn giữ nút này trong ít nhất một giây để quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

Kim chỉ chế độ

Cho biết chế độ hiện tại.
Trong Chế độ hiển thị giờ hiện hành, kim này chỉ mức sạc hiện tại.

Kim giờ

LCD

Kim phút

Nút B

Nhấn để bật chiếu sáng.

Nút D

Nhấn nút này khi đang hiển thị bất kỳ màn hình cài đặt nào sẽ làm thay đổi cài đặt.

Tìm kiếm theo chủ đề

Tìm kiếm theo chức năng

Các chức năng cơ bản

Điều chỉnh cài đặt Thời gian hiện tại

CASIO WATCHES

Nhắc nhở

Giờ thế giới

Đồng hồ bấm giờ

Hẹn giờ

Báo thức

Chiếu sáng

Chức năng khác

Thông tin khác

MA2202-A

OPUM-G