Số mô đun 5684

Điều chỉnh thời gian

Đồng hồ của bạn có thể kết nối với điện thoại để lấy thông tin cần sử dụng để điều chỉnh cài đặt ngày tháng và thời gian.

Quan trọng!

Khi bạn đang trên máy bay hay ở bất kỳ nơi nào khác mà tín hiệu vô tuyến có thể gây ra sự cố, hãy bật Chế độ máy bay của đồng hồ để vô hiệu hóa kết nối với điện thoại của bạn.

Bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây để cấu hình cài đặt thời gian sao cho phù hợp với phong cách sống của riêng bạn.

Bạn có dùng điện thoại không?

Nếu vậy, bạn nên điều chỉnh thời gian bằng cách kết nối với điện thoại.

w66_img_casiowatch_plus_lunch_1230

Nếu điện thoại của bạn không thể kết nối với đồng hồ

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt thời gian bằng cách thực hiện thao tác trên đồng hồ.

w66_img_TimeSetting_2_comon

Trở lại

Tiếp