Số mô đun 5684

Chuẩn bị sẵn sàng

Để sử dụng đồng hồ kết hợp với điện thoại, trước tiên bạn cần ghép nối chúng. Hãy thực hiện các bước sau để ghép nối đồng hồ với điện thoại.

Num_circle_1 Cài đặt ứng dụng trên điện thoại.

Để sử dụng đồng hồ với điện thoại, trước tiên hãy nhấn vào một trong các liên kết bên dưới và cài đặt ứng dụng "CASIO WATCHES" trên điện thoại.

CASIO WATCHES

Num_circle_2 Cấu hình cài đặt Bluetooth.

Bật Bluetooth của điện thoại.

Lưu ý

Để biết thêm chi tiết về quy trình cài đặt, hãy xem tài liệu điện thoại của bạn.

Num_circle_3 Ghép nối đồng hồ với điện thoại.

Trước khi có thể sử dụng đồng hồ kết hợp với điện thoại, trước tiên bạn cần ghép nối chúng.

  1. Di chuyển điện thoại cần kết nối cặp đến gần đồng hồ (trong vòng một mét).

  2. phone-s Nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES".

  3. Nhấn vào biểu tượng App_CWS_btn_plus trên tab "My Watch". Tiếp theo, hãy chọn tên sản phẩm phù hợp.

  4. wat_s Nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây cho đến khi [CNCT] bắt đầu nháy sáng. Thả nút này ra khi kim chỉ chế độ dịch chuyển đến BLE_mark.

  5. phone-s Thực hiện thao tác được hiển thị trên màn hình của điện thoại cần kết nối cặp.

  6. Khi kết nối giữa đồng hồ và điện thoại đã được thiết lập, [CNCT] sẽ dừng nháy sáng.

    Nếu vì lý do nào đó mà ghép nối không thành công, [ERR] sẽ tạm thời xuất hiện trên màn hình rồi đồng hồ sẽ quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành. Hãy thực hiện lại quy trình ghép nối từ đầu.

    5684_fl_BLE_pairing

Lưu ý

Lần đầu tiên bạn khởi động CASIO WATCHES, thông báo sẽ xuất hiện trên điện thoại của bạn để hỏi xem bạn có muốn bật tính năng thu nhận thông tin vị trí không. Hãy cấu hình cài đặt để cho phép sử dụng thông tin vị trí trong nền.

Trở lại

Tiếp