Số mô đun 5684

Khắc phục sự cố

Tôi không thể ghép nối đồng hồ với điện thoại.

Q1‏Tôi chưa bao giờ có thể thiết lập kết nối (ghép nối) giữa đồng hồ và điện thoại.

Bạn có đang sử dụng mẫu điện thoại được hỗ trợ không?

Hãy kiểm tra mẫu điện thoại và hệ điều hành của điện thoại xem đồng hồ có hỗ trợ không.
Để biết thông tin về các mẫu điện thoại được hỗ trợ, hãy truy cập vào trang web CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Bạn đã cài đặt CASIO WATCHES trên điện thoại chưa?

Cần cài đặt CASIO WATCHES trên điện thoại để kết nối với đồng hồ.

Cài đặt Bluetooth của điện thoại của bạn đã được cấu hình đúng chưa?

Hãy cấu hình cài đặt Bluetooth của điện thoại. Để biết thêm chi tiết về quy trình cài đặt, hãy xem tài liệu điện thoại của bạn.

Người dùng iPhone

"Cài đặt" arrowR "Bluetooth" arrowR Bật

"Cài đặt" arrowR "Riêng tư" arrowR "Bluetooth" arrowR "CASIO WATCHES" arrowR Bật

Người dùng Android

Bật Bluetooth.

Khác ngoài các vấn đề trên.

Một số điện thoại cần phải tắt BT Smart để sử dụng CASIO WATCHES. Để biết thêm chi tiết về quy trình cài đặt, hãy xem tài liệu điện thoại của bạn.

Trên Màn hình Chính, nhấn: "Danh mục" arrowR "Cài đặt" arrowR "Bluetooth" arrowR "Danh mục" arrowR "Cài đặt BT Smart" arrowR "Vô hiệu hóa".

Tôi không thể kết nối lại đồng hồ và điện thoại.

Q1‏Đồng hồ sẽ không kết nối lại với điện thoại sau khi chúng bị ngắt kết nối.

CASIO WATCHES có đang chạy hay không?

Đồng hồ sẽ không thể kết nối lại với điện thoại của bạn trừ khi CASIO WATCHES chạy trên điện thoại. Trên Màn hình chính điện thoại của bạn, nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES". Tiếp theo, trên đồng hồ, nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây.

5684_TM

Bạn đã thử tắt điện thoại rồi sau đó bật lại chưa?

Tắt điện thoại của bạn, rồi bật lại, sau đó nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES". Tiếp theo, trên đồng hồ, nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây.

5684_TM

Thao tác đếm ngược hẹn giờ đang diễn ra?

Không thể kết nối với điện thoại khi thao tác đếm ngược của hẹn giờ vẫn còn 30 giây trở xuống. Hãy dừng thao tác đếm ngược trước khi kết nối với điện thoại.

Q2‏Tôi không thể kết nối khi điện thoại đang ở Chế độ máy bay.

Không thể kết nối với đồng hồ khi Chế độ máy bay của điện thoại đang bật. Sau khi tắt Chế độ máy bay của điện thoại, đến Màn hình chính của điện thoại và nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES". Tiếp theo, trên đồng hồ, nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây.

5684_TM

Q3‏Tôi đã chuyển Bluetooth của điện thoại từ bật sang tắt và bây giờ tôi không thể kết nối được nữa.

Trên điện thoại của bạn, bật lại Bluetooth và sau đó đến Màn hình chính và nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES". Tiếp theo, trên đồng hồ, nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây.

5684_TM

Q4‏Tôi không thể kết nối sau khi tắt điện thoại.

Tắt điện thoại của bạn, rồi bật lại, sau đó nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES". Tiếp theo, trên đồng hồ, nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây.

5684_TM

Kết nối điện thoại - đồng hồ

Q1‏Tôi không thể thiết lập kết nối giữa điện thoại và đồng hồ.

Bạn đã thử tắt điện thoại rồi sau đó bật lại chưa?

Tắt điện thoại của bạn, rồi bật lại, sau đó nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES". Tiếp theo, trên đồng hồ, nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây.

5684_TM

Đồng hồ đã được ghép nối lại với điện thoại chưa?

Sau khi xóa thông tin kết nối cặp khỏi CASIO WATCHES, hãy kết nối cặp lại đồng hồ và điện thoại.

Nếu bạn không thể thiết lập kết nối...

Sau khi xóa thông tin ghép nối trên đồng hồ, hãy ghép nối lại đồng hồ với điện thoại.

Chuyển sang Mẫu điện thoại khác

Q1‏Kết nối đồng hồ hiện tại với điện thoại khác.

Xóa thông tin ghép nối trên đồng hồ của bạn rồi ghép nối đồng hồ với điện thoại bạn muốn kết nối.

Điều chỉnh thời gian tự động bằng Kết nối Bluetooth (Điều chỉnh thời gian)

Q1‏Khi nào thì đồng hồ sẽ điều chỉnh thời gian?

Đồng hồ sẽ kết nối với điện thoại và thực hiện điều chỉnh thời gian tự động vào những thời điểm sau đây: 00:30, 06:30, 12:30 và 18:30. Kết nối sẽ tự động chấm dứt sau khi điều chỉnh thời gian tự động hoàn tất.

Q2‏Chức năng chỉnh thời gian tự động không được thực hiện vào thời điểm đặt sẵn.

Có phải điều chỉnh thời gian tự động không được thực hiện theo lịch trình bình thường?

Lưu ý rằng điều chỉnh thời gian tự động không được thực hiện trong 24 giờ sau khi chuyển đổi Giờ địa phương và Giờ thế giới hoặc sau khi cài đặt thời gian được điều chỉnh thủ công trên đồng hồ. Điều chỉnh thời gian tự động sẽ hoạt động trở lại 24 giờ sau khi một trong các thao tác nêu trên được thực hiện.

Điều chỉnh thời gian tự động có đang được bật không?

Điều chỉnh thời gian tự động sẽ không được thực hiện vào thời điểm trong lịch trình trừ khi chức năng này được bật. Bật điều chỉnh thời gian tự động.

Q3‏Thời gian không được hiển thị đúng.

Nếu điện thoại của bạn không thể nhận tín hiệu vì bạn ở ngoài phạm vi dịch vụ hoặc vì lý do nào đó khác thì có khả năng đồng hồ không thể hiển thị thời gian chính xác. Nếu điều này xảy ra, hãy kết nối điện thoại với mạng rồi điều chỉnh cài đặt thời gian.

Q4‏Kim chệch ra ngoài phạm vi căn chỉnh.

Từ tính hoặc tác động mạnh có thể khiến các kim đi chệch ra ngoài phạm vi căn chỉnh. Hãy điều chỉnh căn chỉnh kim.

Kiểm tra thông tin dưới đây để tìm hiểu cách căn chỉnh các kim theo cách thủ công.

Báo thức và Tín hiệu thời gian hàng giờ

Q1‏Báo thức không kêu.

Đồng hồ có còn pin không?

Để đồng hồ tiếp xúc với ánh sáng cho đến khi đồng hồ sạc lại đầy.

Cách khác ngoài những cách thức trên.

Cài đặt báo thức có thể chưa được cấu hình. Cấu hình cài đặt báo thức.

Q2‏Tín hiệu thời gian hàng giờ không kêu.

Đồng hồ có còn pin không?

Để đồng hồ tiếp xúc với ánh sáng cho đến khi đồng hồ sạc lại đầy.

Cách khác ngoài những cách thức trên.

Tín hiệu thời gian hàng giờ có thể đã tắt. Bật tín hiệu thời gian hàng giờ.

Dịch chuyển kim và chỉ báo

Q1‏Tôi không biết đồng hồ đang ở chế độ nào.

Bạn có thể xác định chế độ hiện tại bằng cách kiểm tra vị trí kim chỉ chế độ. Sử dụng (C) để điều hướng giữa các chế độ.

5684_TM

Q2‏Tất cả các kim đều dừng và các nút không hoạt động.

Pin đã chết. Để đồng hồ tiếp xúc với ánh sáng cho đến khi đồng hồ sạc lại đầy.

Q3‏Các kim đột ngột bắt đầu dịch chuyển ở tốc độ cao.

Điều này là vì (một trong những) lý do dưới đây và không phải do bị hỏng hóc. Chỉ cần chờ cho đến khi kim dịch chuyển bình thường trở lại.

Đồng hồ đang khôi phục từ trạng thái tiết kiệm pin.

Đồng hồ được kết nối với điện thoại để điều chỉnh cài đặt thời gian.

Q4‏Các kim dừng và các nút không hoạt động.

Đồng hồ đang ở chế độ khôi phục sạc. Hãy chờ cho đến khi quá trình khôi phục hoàn tất (khoảng 15 phút). Đồng hồ sẽ khôi phục nhanh hơn nếu bạn đặt đồng hồ ở vị trí có nhiều ánh sáng.

Q5‏Tại sao thời gian hiện tại mà đồng hồ chỉ báo bị lệch một khoảng thời gian nhất định (chín giờ, ba giờ 15 phút, v.v.)?

Cài đặt thành phố không chính xác. Hãy chọn cài đặt chính xác.

Q6‏Thời gian hiện tại mà đồng hồ chỉ báo bị lệch một giờ hoặc 30 phút.

Cài đặt giờ mùa hè không chính xác. Hãy chọn cài đặt chính xác.

Q7‏Thời gian được hiển thị theo kim khác với thời gian số.

Từ tính hoặc tác động mạnh có thể khiến các kim đi chệch ra ngoài phạm vi căn chỉnh. Hãy điều chỉnh căn chỉnh kim.

Kiểm tra thông tin dưới đây để tìm hiểu cách căn chỉnh các kim theo cách thủ công.

Khác

Q1‏Tôi không thể tìm thấy thông tin tôi cần ở đây.

Truy cập trang web dưới đây.

https://world.casio.com/support/