Số mô đun 5684

Điều chỉnh căn chỉnh kim

Từ tính hoặc tác động mạnh có thể khiến thời gian được hiển thị theo kim của đồng hồ kim khác so với thời gian trên màn hình số. Nếu điều này xảy ra, hãy điều chỉnh căn chỉnh kim.

Trở lại

Tiếp