Số mô đun 5684

Điều chỉnh căn chỉnh kim

 1. Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. Nhấn giữ (A) trong ít nhất năm giây. Thả nút này ra khi [SUB] bắt đầu nháy sáng.

 3. Điều này sẽ bật điều chỉnh căn chỉnh kim chỉ chế độ.

  5684_42_fl_HAA
 4. Nếu kim chỉ chế độ không được căn chỉnh với vị trí 9 giờ, hãy sử dụng (B) và (D) để căn chỉnh.

 5. Nhấn (C).

 6. Thao tác này sẽ bật chức năng điều chỉnh kim giờ và kim phút.

  5684_43_HAA
 7. Nếu kim giờ và kim phút không nằm ở vị trí 12 giờ, hãy sử dụng (B) và (D) để căn chỉnh.

 8. Nhấn (A) để thoát màn hình thiết đặt.

Lưu ý

Trong quá trình điều chỉnh căn chỉnh kim, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động trở về chế độ hiển thị giờ hiện hành.

Trở lại

Tiếp