Số mô đun 5684

Điều chỉnh thời gian tự động

Đồng hồ sẽ kết nối với điện thoại theo thời gian đặt trước mỗi ngày và tự động điều chỉnh cài đặt thời gian.

Sử dụng chức năng này

Đồng hồ của bạn điều chỉnh cài đặt thời gian bốn lần một ngày theo lịch trình đặt sẵn. Nếu bạn đặt đồng hồ ở Chế độ hiển thị giờ hiện hành, thì đồng hồ sẽ tự động điều chỉnh khi bạn làm những công việc bình thường hàng ngày mà không cần bạn phải thao tác gì.

img_casiowatch_plus_lunch_1230

Quan trọng!

Có thể đồng hồ không thực hiện được việc điều chỉnh cài đặt thời gian tự động được trong các điều kiện như mô tả bên dưới.

Khi đồng hồ cách quá xa điện thoại được ghép nối với nó

Khi không thể giao tiếp do nhiễu sóng vô tuyến, v.v.

Khi điện thoại đang cập nhật hệ thống

Trong khi CASIO WATCHES không chạy trên điện thoại

Lưu ý

Nếu đồng hồ không chỉ báo thời gian chính xác ngay cả khi có thể kết nối với điện thoại, hãy điều chỉnh vị trí kim.

Nếu có Thành phố theo giờ thế giới cụ thể được xác định qua CASIO WATCHES, thời gian cũng sẽ được điều chỉnh tự động.

Đồng hồ sẽ kết nối với điện thoại và thực hiện điều chỉnh thời gian tự động vào những thời điểm sau đây: 00:30, 06:30, 12:30 và 18:30. Kết nối sẽ tự động chấm dứt sau khi điều chỉnh thời gian tự động hoàn tất.

Kích hoạt Điều chỉnh thời gian tức thì

Cài đặt thời gian của đồng hồ sẽ được điều chỉnh tự động bất cứ khi nào bạn thiết lập kết nối giữa đồng hồ và điện thoại. Khi bạn muốn kích hoạt điều chỉnh thời gian tức thời, hãy thực hiện quy trình dưới dây để kết nối với điện thoại.

  1. wat_s Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

  2. Đưa điện thoại đến gần đồng hồ (trong khoảng một mét).

  3. wat_s Nhấn (D).

  4. [TIME] nháy sáng để báo rằng đồng hồ đã bắt đầu thao tác kết nối. Khi điện thoại và đồng hồ được kết nối với nhau, [OK] sẽ xuất hiện và sau đó đồng hồ sẽ điều chỉnh cài đặt thời gian dựa trên thông tin từ điện thoại.

    5684_fl_TM_conect

Lưu ý

Kết nối sẽ tự động chấm dứt sau khi điều chỉnh thời gian hoàn tất.

Nếu điều chỉnh thời gian không thành công vì lí do nào đó, [ERR] sẽ xuất hiện.

[RCVD] nháy sáng khi thao tác nhận tín hiệu bắt đầu và [RCVD] xuất hiện sau khi thao tác nhận tín hiệu hoàn tất.

Trở lại

Tiếp