Số mô đun 5684

Kết nối với điện thoại

Đồng hồ của bạn có thể kết nối với điện thoại được ghép nối.

Nếu đồng hồ không được kết nối cặp với điện thoại bạn muốn kết nối, hãy tham khảo thông tin dưới đây để kết nối cặp.

Kết nối với điện thoại

  1. Đưa điện thoại đến gần đồng hồ (trong khoảng một mét).

  2. wat_s Nhấn giữ (C) trong ít nhất ba giây cho đến khi [CNCT] bắt đầu nháy sáng. Thả nút này ra khi kim chỉ chế độ dịch chuyển đến BLE_mark.

  3. Khi kết nối giữa đồng hồ và điện thoại đã được thiết lập, [CNCT] sẽ dừng nháy sáng.

    Nếu vì lý do nào đó mà kết nối không thành công, [ERR] sẽ tạm thời xuất hiện trên màn hình rồi đồng hồ sẽ quay lại Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

    5684_fl_BLEcnct_Start_Finish

Quan trọng!

Nếu bạn gặp sự cố thiết lập kết nối, điều đó có thể có nghĩa là CASIO WATCHES đang không chạy trên điện thoại của bạn. Trên màn hình chính điện thoại của bạn, nhấn vào biểu tượng "CASIO WATCHES". Sau khi ứng dụng khởi động, nhấn giữ nút (C) của đồng hồ trong ít nhất ba giây.

Lưu ý

Kết nối sẽ chấm dứt nếu bạn không thực hiện thao tác nào trên đồng hồ hoặc điện thoại trong một khoảng thời gian cố định.
Để chọn thời gian giới hạn kết nối, hãy thực hiện thao tác sau với CASIO WATCHES: "Watch settings" arrowR "Connection time with the app". Tiếp theo, chọn cài đặt 3 phút, 5 phút, hoặc 10 phút.

Trở lại

Tiếp