Số mô đun 5684

Công cụ tìm điện thoại

Bạn có thể sử dụng công cụ tìm điện thoại để kích hoạt âm trên điện thoại để dễ dàng tìm kiếm. Âm buộc phải phát ra ngay cả khi điện thoại đang ở chế độ rung.

Quan trọng!

Không sử dụng chức năng này ở các khu vực hạn chế âm thanh cuộc gọi điện thoại.

Âm phát ra ở mức âm lượng cao. Không sử dụng chức năng này khi đang nghe âm thanh từ điện thoại qua tai nghe.

 1. wat_s Nếu đồng hồ được kết nối với điện thoại, nhấn vào nút bất kỳ để chấm dứt kết nối.

 2. 5684_fl_BLE_disconect
 3. wat_s Nếu đồng hồ đang ở bất kỳ ngoài Chế độ hiển thị giờ hiện hành, nhấn giữ (C) trong ít nhất một giây để chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 4. wat_s Nhấn giữ (D) trong ít nhất ba giây. Thả nút này ra khi [FIND] bắt đầu nháy sáng chậm.

 5. Điện thoại sẽ kêu khi thiết lập được kết nối với đồng hồ.

  Sẽ mất vài giây trước khi âm điện thoại kêu.

  5684_fl_MobileSearch
 6. wat_s Nhấn nút bất kỳ để dừng âm.

 7. Bạn có thể nhấn nút đồng hồ bất kỳ để dừng âm điện thoại chỉ trong 30 giây đầu tiên sau khi bắt đầu kêu.

Trở lại

Tiếp