Số mô đun 5684

Cấu hình cài đặt báo thức

 1. Chuyển sang Chế độ báo thức.

 2. Nhấn (D) để cuộn qua các số báo thức ([AL1] đến [AL5]) cho đến khi hiện báo thức mà bạn muốn cấu hình.

 3. 5684_26_ALM
 4. Ấn và giữ (A) ít nhất hai giây. Thả nút này ra khi số chỉ giờ bắt đầu nháy sáng.

 5. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

  5684_27_ALM
 6. Sử dụng (B) và (D) để thay đổi cài đặt giờ.

 7. Nhấn giữ (B) hoặc (D) sẽ giúp bạn cuộn nhanh qua các mục cài đặt.

  Nếu bạn đang sử dụng giờ hiện hành 12 giờ, [P] cho biết giờ chiều/tối.

  5684_28_ALM
 8. Nhấn (C).

 9. Thao tác này sẽ khiến số phút nháy sáng.

  5684_29_ALM
 10. Sử dụng (B) và (D) để thiết lập cài đặt phút.

 11. Nhấn (A) để chuyển đổi báo thức giữa bật và tắt.

Cách dừng báo thức

Nhấn nút bất kỳ khi tiếng bíp đang kêu sẽ dừng tiếng bíp.

Lưu ý

Một tiếng bíp sẽ phát ra trong 10 giây khi đến giờ báo thức.

Đồng hồ sẽ tự động chuyển từ Chế độ báo thức về Chế độ hiển thị giờ hiện hành nếu bạn không thực hiện thao tác nào trong khoảng hai hoặc ba phút.

Trở lại

Tiếp