Số mô đun 5684

Báo thức

Đồng hồ sẽ kêu bíp khi đến thời gian báo thức. Bạn có thể thiết lập tối đa năm báo thức khác nhau. Tín hiệu thời gian hàng giờ khiến đồng hồ phát ra tiếng bíp chính xác hàng giờ.

Âm báo bị tắt trong các trường hợp được mô tả dưới đây.

Khi pin yếu

Khi đồng hồ ở chế độ Tiết kiệm pin mức 2
Reference Chức năng tiết kiệm pin

5684_img_ALM_02

Trở lại

Tiếp