Số mô đun 5684

Đặt lại cài đặt đồng hồ

Phần này giải thích cách đưa cài đặt đồng hồ bên dưới về mặc định ban đầu.

Cài đặt đồng hồ

Nhắc nhở

Đồng hồ bấm giờ

Hẹn giờ

Báo thức

 1. Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. Ấn và giữ (A) ít nhất hai giây cho đến khi hiển thị tên Thành phố địa phương hiện đang được chọn.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_13_fl_MobileLink_comon
 4. Nhấn (C) hai lần.

 5. Thao tác này sẽ làm cho số giây nháy sáng.

  5684_49_Other
 6. Nhấn giữ (B) trong ít nhất bảy giây. Thao tác này sẽ thay đổi luân phiên các chỉ báo [ALL] và [RESET] trên màn hình. Thả nút này ra khi chỉ có [RESET] được hiển thị.

 7. 5684_50_Other
 8. Nhấn (A) để thoát màn hình thiết đặt.

Lưu ý

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Đặt lại đồng hồ cũng sẽ xóa thông tin để ghép nối đồng hồ với điện thoại và hủy ghép nối đồng hồ.

Trở lại

Tiếp