Số mô đun 5684

Bật âm nhấn nút

Sử dụng quy trình dưới đây để bật hoặc tắt âm phát ra khi bạn nhấn nút.

 1. Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. Ấn và giữ (A) ít nhất hai giây cho đến khi hiển thị tên Thành phố địa phương hiện đang được chọn.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_13_fl_MobileLink_comon
 4. Nhấn (C) 11 lần.

 5. Thao tác này sẽ khiến [KEY♪] hoặc [MUTE] nháy sáng trên màn hình.

  5684_46_Other
 6. Nhấn (D) để chọn [KEY♪] hoặc [MUTE].

 7. [KEY♪]: Đã bật âm thao tác.

  [MUTE]: Đã tắt âm thao tác.

  5684_47_Other
 8. Nhấn (A) để thoát màn hình thiết đặt.

Lưu ý

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Lưu ý rằng âm báo giờ và hẹn giờ sẽ vẫn phát ngay cả khi tắt âm thao tác.

Trở lại

Tiếp