Số mô đun 5684

Thay đổi định dạng hiển thị ngày tháng

 1. Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. Ấn và giữ (A) ít nhất hai giây cho đến khi hiển thị tên Thành phố địa phương hiện đang được chọn.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_13_fl_MobileLink_comon
 4. Nhấn (C) chín lần.

 5. Thao tác này sẽ hiển thị một màn hình để chọn định dạng hiển thị ngày tháng.

  5684_44_Other
 6. Nhấn (D) để chọn định dạng hiển thị ngày tháng.

 7. [M.DD]: Tháng, ngày

  [DD.M]: Ngày, tháng

 8. Nhấn (A) để thoát màn hình thiết đặt.

Lưu ý

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Trở lại

Tiếp