Số mô đun 5684

Cấu hình cài đặt chức năng tiết kiệm pin

 1. Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. Ấn và giữ (A) ít nhất hai giây cho đến khi hiển thị tên Thành phố địa phương hiện đang được chọn.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_13_fl_MobileLink_comon
 4. Nhấn (C) 14 lần.

 5. Thao tác này hiển thị [PSON] hoặc [PSOF].

  5684_48_Other
 6. Nhấn (D) để chuyển đổi giữa bật và tắt.

 7. [PSON]: Kích hoạt tiết kiệm pin.

  [PSOF]: Vô hiệu hóa tiết kiệm pin.

 8. Nhấn (A) để thoát màn hình thiết đặt.

Lưu ý

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Để biết thông tin chi tiết về chế độ Tiết kiệm pin, hãy tham khảo thông tin dưới đây.

Trở lại

Tiếp