Số mô đun 5684

Chọn ngôn ngữ cho các thứ trong tuần

Bạn có thể chọn một trong bất kỳ ngôn ngữ nào trong số sáu ngôn ngữ hiển thị thứ trong tuần ở Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 1. Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. Ấn và giữ (A) ít nhất hai giây cho đến khi hiển thị tên Thành phố địa phương hiện đang được chọn.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_13_fl_MobileLink_comon
 4. Nhấn (C) 10 lần.

 5. Thao tác này sẽ khiến cài đặt ngôn ngữ nháy sáng.

  5684_45_Other
 6. Sử dụng (D) để chọn ngôn ngữ.

 7. [ENG]: Tiếng Anh
  [ESP]: Tiếng Tây Ban Nha
  [FRA]: Tiếng Pháp
  [DEU]: Tiếng Đức
  [ITA]: Tiếng Ý
  [PyC]: Tiếng Nga

 8. Nhấn (A) để thoát màn hình thiết đặt.

Lưu ý

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Trở lại

Tiếp