Số mô đun 5684

Đặt thời gian bắt đầu đếm ngược

Bạn có thể đặt thời gian bắt đầu theo đơn vị 1 giây lên tới 60 phút.

Nếu quá trình đếm ngược hẹn giờ đang diễn ra, hãy đặt lại hẹn giờ về thời gian bắt đầu trước khi thực hiện thao tác này.

 1. Chuyển sang Chế độ hẹn giờ.

 2. Nhấn giữ (A) trong ít nhất hai giây. Thả nút này ra khi cài đặt phút bắt đầu nháy sáng.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_37_TR
 4. Sử dụng (B) và (D) để thay đổi cài đặt phút.

 5. Nhấn giữ (B) hoặc (D) sẽ giúp bạn cuộn nhanh qua các mục cài đặt.

 6. Nhấn (C).

 7. Thao tác này sẽ khiến số giây nháy sáng.

  5684_38_TR
 8. Sử dụng (B) và (D) để thay đổi cài đặt giây.

 9. Nhấn (A) để thoát màn hình cài đặt.

Lưu ý

Thao tác đặt thời gian bắt đầu là 00’00 sẽ thực hiện đếm ngược 60 phút.

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Trở lại

Tiếp