Số mô đun 5684

Sử dụng CASIO WATCHES để cấu hình cài đặt Hẹn giờ

Nếu đồng hồ được ghép nối với điện thoại, bạn cũng có thể sử dụng CASIO WATCHES để đặt thời gian bắt đầu hẹn giờ.

Trở lại

Tiếp