Số mô đun 5684

Hẹn giờ

Hẹn giờ sẽ đếm ngược từ thời gian bắt đầu mà bạn đã xác định. Một tiếng bíp sẽ phát ra khi đếm ngược kết thúc.

Tiếng bíp bị tắt khi pin yếu.

5684_img_TMR_n

Trở lại

Tiếp