Số mô đun 5684

Sử dụng Hẹn giờ

  1. Chuyển sang Chế độ hẹn giờ.

  2. 5684_39_TR
  3. Sử dụng thao tác dưới đây để thực hiện thao tác hẹn giờ.

  4. fl_tmr_D_btn_sstrstu

    Một tiếng bíp sẽ phát ra trong 10 giây để cho bạn biết khi hết giờ đếm ngược.

    Bạn có thể đặt lại đếm ngược đã tạm dừng về thời gian bắt đầu bằng cách nhấn (A).

  5. Nhấn nút bất kỳ để dừng âm.

Trở lại

Tiếp