Số mô đun 5684

Chuyển sang múi giờ khác

Sử dụng quy trình dưới đây để dễ dàng thay đổi cài đặt ngày và giờ của đồng hồ đến vị trí điểm đến.

Trước khi lên máy bay

  1. Cấu hình Giờ thế giới sang thời gian hiện tại ở điểm đến của bạn.

  2. 5684_img_Boarding
  3. Tắt điều chỉnh thời gian tự động.

  4. 5684_img_Takeoff_type1

Sau khi đến nơi

  1. Chuyển đổi thời gian ở múi giờ gốc với thời gian ở múi giờ điểm đến.

  2. 5684_32_fl_NY_TYO_change
  3. Bật điều chỉnh thời gian tự động.

  4. Điều chỉnh cài đặt thời gian.

Trở lại

Tiếp