Số mô đun 5684

Chuyển đổi Giờ địa phương và Giờ thế giới

Ở Chế độ giờ thế giới, nhấn (A) và (B) cùng một lúc để chuyển đổi Giờ địa phương với Giờ thế giới.

5684_25_fl_WT

Lưu ý

Chức năng này tiện dụng khi bạn cần chuyển sang múi giờ khác. Để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng chức năng này, hãy xem phần dưới đây.

Trở lại

Tiếp