Số mô đun 5684

Xem giờ thế giới

  1. Chuyển sang Chế độ giờ thế giới.

  2. Sau khi tên của Thành phố theo giờ thế giới hiện được chọn hiện ra, đồng hồ sẽ hiển thị thời gian hiện tại của thành phố đó.

    Bạn có thể hiển thị Thành phố theo giờ thế giới khi ở Chế độ giờ thế giới bằng cách nhấn (A).

    5684_22_WT

Trở lại

Tiếp