Số mô đun 5684

Đo thời gian vòng chạy

 1. Chuyển sang Chế độ đồng hồ bấm giờ.

 2. Nếu đang tiến hành thao tác đo thời gian đồng hồ bấm giờ, hãy nhấn (D) để dừng đồng hồ bấm giờ, sau đó nhấn (A) để đặt lại hết đồng hồ bấm giờ về số không trước khi thực hiện thao tác ở bước 2.

 3. Nhấn (A) để hiển thị [LAP].

 4. 5684_36_ST_LAP
 5. Sử dụng thao tác dưới đây để đo ngắt giờ.

 6. Mỗi lần bạn nhấn (A), đồng hồ sẽ hiển thị thời gian đã trôi qua (thời gian vòng chạy) kể từ lần gần nhất thực hiện thao tác thời gian vòng chạy, thay đổi luân phiên với số vòng chạy trong khoảng tám giây.

  fl_stw_DAD_btn_sta_ra_stp_60per

  Thời gian vòng chạy đã trôi qua được hiển thị theo đơn vị 1/100 giây trong giờ đầu tiên. Sau đó sẽ được hiển thị theo đơn vị một giây.

  5684_33_34_ST_SPL_comon
 7. Nhấn (A) để đặt lại đồng hồ bấm giờ về toàn bộ là số không.

Trở lại

Tiếp