Số mô đun 5684

Đồng hồ bấm giờ

Đồng hồ bấm giờ đo thời gian đã trôi qua theo đơn vị 1/100 giây trong giờ đo đầu tiên và sau đó đo theo đơn vị 1 giây trong tối đa 24 giờ.

Ngoài cách đo thời gian đã trôi qua thông thường, đồng hồ bấm giờ còn cho phép bạn đọc ngắt giờ và thời gian vòng chạy.

5684_img_STW

Trở lại

Tiếp