Số mô đun 5684

Đo ở chế độ ngắt giờ

 1. Chuyển sang Chế độ đồng hồ bấm giờ.

 2. Nếu đang tiến hành thao tác đo thời gian đồng hồ bấm giờ, hãy nhấn (D) để dừng đồng hồ bấm giờ, sau đó nhấn (A) để đặt lại hết đồng hồ bấm giờ về số không trước khi thực hiện thao tác ở bước 2.

 3. Nhấn (A) để hiển thị [SPL].

 4. 5684_35_ST_SPL
 5. Sử dụng thao tác dưới đây để đo thời gian đã trôi qua.

 6. Nhấn (A) sẽ hiển thị thời gian đã trôi qua cho đến thời điểm đó (thời gian ngắt giờ), thay đổi luân phiên với [SPL] trong khoảng tám giây.

  fl_stw_DAD_btn_sta_sp_stp

  Thời gian đã trôi qua được hiển thị bằng đơn vị 1/100 giây trong giờ đo đầu tiên. Sau giờ đầu tiên, thời gian đã trôi qua được hiển thị bằng đơn vị một giây.

  5684_33_34_ST_SPL_comon
 7. Nhấn (A) để đặt lại đồng hồ bấm giờ về toàn bộ là số không.

Trở lại

Tiếp