Số mô đun 5684

Thận trọng khi sử dụng Mobile Link

Thận trọng về pháp lý

Đồng hồ này tuân thủ hoặc đã được phê duyệt theo luật vô tuyến điện ở nhiều quốc gia và khu vực địa lý khác nhau. Việc sử dụng đồng hồ này ở khu vực không tuân thủ hoặc chưa được phê duyệt theo luật vô tuyến điện hiện hành có thể là hành vi phạm pháp. Để biết thêm thi tiết, hãy truy cập trang web CASIO.
https://world.casio.com/ce/BLE/

Luật hàng không của mỗi quốc gia hạn chế sử dụng đồng hồ này bên trong máy bay. Hãy đảm bảo làm theo các hướng dẫn của nhân viên hàng không.

Thận trọng khi sử dụng Mobile Link

Khi sử dụng đồng hồ này kết hợp với điện thoại, hãy để đồng hồ và điện thoại gần nhau. Theo hướng dẫn, nên để đồng hồ và điện thoại trong phạm vi hai mét, nhưng môi trường trong nhà (tường, đồ đạc, v.v...), kết cấu tòa nhà và các yếu tố khác có thể yêu cầu phạm vi gần hơn.

Đồng hồ này có thể chịu ảnh hưởng bởi các thiết bị khác (thiết bị điện tử, thiết bị nghe nhìn, thiết bị văn phòng, v.v...) Đặc biệt, đồng hồ có thể chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của lò vi sóng. Có khả năng đồng hồ không thể liên lạc bình thường với điện thoại nếu lò vi sóng đang hoạt động ở gần. Ngược lại, đồng hồ này có thể gây ra tiếng ồn trong quá trình thu nhận tín hiệu vô tuyến và hình ảnh video của TV.

Bluetooth của đồng hồ này sử dụng cùng dải tần số (2,4 GHz) dưới dạng thiết bị mạng LAN không dây và việc sử dụng các thiết bị như vậy ở khoảng cách gần đồng hồ này có thể gây ra hiện tượng nhiễu sóng vô tuyến, tốc độ liên lạc chậm hơn và gây ra tiếng ồn cho đồng hồ và thiết bị mạng LAN không dây hay thậm chí không thể liên lạc được.

Dừng phát sóng vô tuyến bằng đồng hồ này

Đồng hồ phát sóng vô tuyến bất cứ khi nào kim chỉ chế độ chỉ vào BLE_mark.
Ngoài ra, đồng hồ này còn tự động kết nối với điện thoại bốn lần trong ngày để điều chỉnh cài đặt thời gian.

Khi ở trong bệnh viện, trên máy bay hoặc ở bất kỳ khu vực nào khác không được phép sử dụng sóng vô tuyến, hãy thực hiện thao tác bên dưới để dừng tạo sóng vô tuyến.

Dừng tạo sóng vô tuyến

Nhấn vào nút bất kỳ để chấm dứt kết nối Bluetooth.

5684_fl_BLE_disconect

Tắt điều chỉnh thời gian tự động
Cấu hình cài đặt CASIO WATCHES để tắt điều chỉnh thời gian giữa đồng hồ và điện thoại.

Trở lại

Tiếp