Số mô đun 5684

Pin

Bạn không được tự mình tháo ra hoặc thay thế pin có thể sạc lại đặc biệt mà đồng hồ của bạn sử dụng. Việc sử dụng pin có thể sạc lại khác ngoài pin đặc biệt được chỉ định cho đồng hồ có thể làm hỏng đồng hồ.

Pin (thứ cấp) có thể sạc lại sẽ được sạc khi tấm pin mặt trời tiếp xúc với ánh sáng, vì vậy pin này không cần thay thế thường xuyên như yêu cầu của pin sơ cấp. Tuy nhiên, lưu ý rằng điều kiện sử dụng hoặc vận hành trong thời gian dài có thể khiến dung lượng hoặc hiệu quả sạc của pin có thể sạc lại giảm sút. Nếu bạn cảm thấy thời lượng hoạt động do sạc cung cấp quá ngắn, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ ban đầu của bạn hoặc trung tâm dịch vụ CASIO.

Trở lại

Tiếp