Số mô đun 5684

Trước khi bắt đầu...

Phần này cung cấp thông tin tổng quan về đồng hồ và giới thiệu các cách sử dụng đồng hồ thuận tiện.

Các tính năng của đồng hồ

Liên kết điện thoại

Đồng hồ hỗ trợ kết nối và liên lạc với điện thoại có chức năng Bluetooth.

Giờ thế giới

Hiển thị thời gian hiện tại theo một trong 38 múi giờ* trên khắp thế giới.

Thông tin múi giờ sẽ được cập nhật khi kết nối với điện thoại.

Báo thức

Báo thức phát âm mỗi khi đạt đến thời gian mà bạn đã định.

Đồng hồ bấm giờ

Đồng hồ bấm giờ đo thời gian đã trôi qua theo đơn vị 1/100 giây trong giờ đầu tiên, và sau đó đo theo đơn vị một giây trong tối đa 24 giờ.

Hẹn giờ

Đếm ngược từ thời gian bắt đầu mà bạn đã định. Báo thức phát âm khi đếm ngược đạt giá trị không.

Lưu ý

Các hình minh họa có trong hướng dẫn thao tác này được cung cấp nhằm hỗ trợ phần giải thích. Hình minh họa có thể khác biệt chút ít so với bộ phận mà hình đại diện.

Trở lại

Tiếp