Số mô đun 5684

Xoay vòng giữa các nội dung trên màn hình số ở Chế độ hiển thị giờ hiện hành

Mỗi lần nhấn (A) sẽ xoay vòng màn hình hiển thị trong Chế độ hiển thị giờ hiện hành qua các thông tin được hiển thị bên dưới.

Khi đồng hồ không được ghép nối với điện thoại

5684_05_fl_Intro

Khi đồng hồ được ghép nối với điện thoại

5684_06_fl_Intro

Trở lại

Tiếp