Số mô đun 5684

Xem mặt đồng hồ trong bóng tối

Đồng hồ có đèn LED mà bạn có thể bật để đọc trong bóng tối.

Bật chế độ chiếu sáng

Nhấn (B) để chiếu sáng mặt đồng hồ và màn hình số.

5684_12_Intro

Chế độ chiếu sáng sẽ tự động tắt nếu báo thức bắt đầu phát âm báo.

Chế độ chiếu sáng sẽ tắt trong khi các kim dịch chuyển ở tốc độ nhanh.

Đèn có thể nhấp nháy khi được bật hoặc tắt.

Xác định thời lượng chiếu sáng

Bạn có thể chọn 1,5 giây hoặc 3 giây làm thời lượng chiếu sáng.

 1. Chuyển sang Chế độ hiển thị giờ hiện hành.

 2. Ấn và giữ (A) ít nhất hai giây cho đến khi hiển thị tên Thành phố địa phương hiện đang được chọn.

 3. Đây là chế độ cài đặt. Kim đồng hồ tự động dịch chuyển ra ngoài để dễ xem màn hình và các chỉ báo khác.

  5684_13_fl_MobileLink_comon
 4. Nhấn (C) 12 lần để hiển thị [LIGHT].

 5. 5684_14_Intro
 6. Nhấn (D) để chọn thời lượng chiếu sáng.

 7. [LT1]: Chiếu sáng 1,5 giây

  [LT3]: Chiếu sáng 3 giây

  5684_15_Intro
 8. Nhấn (A) để thoát màn hình thiết đặt.

Lưu ý

Trong quá trình cấu hình cài đặt, sau khoảng hai đến ba phút mà không có thao tác thì đồng hồ sẽ tự động thoát khỏi hoạt động cài đặt.

Trở lại

Tiếp