Số mô đun 5684

Tạo Nhắc nhở

Sử dụng CASIO WATCHES để tạo nhắc nhở.

Để sử dụng CASIO WATCHES, trước tiên bạn cần ghép nối đồng hồ với điện thoại.

Nếu đồng hồ đã được ghép nối với điện thoại, hãy sử dụng CASIO WATCHES để tạo nhắc nhở.

Trở lại

Tiếp