หมายเลขโมดูล 5413

การใช้งานแอพ Music

แอพเพลง CASIO G’MIX App ที่ทำงานบนโทรศัพท์ สามารถควบคุมได้จากนาฬิกา

  • โหมด PLAYER

โหมดนี้ใช้ปรับคุณภาพเสียงและองค์ประกอบของเสียง และเล่นเพลงจากไลบรารีเพลงในโทรศัพท์ของคุณ

  • โหมด SEARCH

เมื่อมีการเล่นเพลงในบริเวณที่คุณอยู่ คุณสามารถใช้โหมดนี้ค้นหาชื่อเพลงได้

  • โหมด SOUNDER

ใช้โหมดนี้เพื่อใช้นาฬิกาสำหรับการเล่น G’MIX App ที่มีเสียงในเครื่องหรือเสียงที่คุณสร้างขึ้นเอง

การติดตั้ง G’MIX App

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันที่อธิบายไว้ด้านบน คุณต้องติดตั้ง G’MIX App บนโทรศัพท์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

1.phone-s แตะไอคอน "G-SHOCK+"

ซึ่งจะแสดง "Searching for watch..."

2.phone-s กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที

3.phone-s แตะ "Music App settings"

ดำเนินการตามที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์

การใช้ G’MIX App

ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างนาฬิกาและโทรศัพท์จึงจะสามารถใช้งานได้ G'MIX App ดำเนินการด้านล่างนี้

1.phone-s ใน หน้าจอแรก แตะไอคอน "G-SHOCK+"

2.wat_s กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที

นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดควบคุม

3.wat_s ใช้ปุ่มหรือสวิตช์หมุนเพื่อดำเนินการตามที่คุณต้องการ