หมายเลขโมดูล 5413

แสดงเวลาโลก

คุณสมบัติแสดงเวลาโลก ให้คุณดูเวลาในปัจจุบันในเมืองหนึ่งจาก 100 เมืองทั่วโลก

การเตรียมพร้อม

ทำตามขั้นตอนนี้ในโหมดบอกเวลารอบโลก ใช้ (C) เพื่อไปยังโหมดบอกเวลารอบโลก

Reference การไปยังโหมดต่างๆ