หมายเลขโมดูล 5413

การแก้ไขการวางตำแหน่งเข็มนาฬิกา

สนามแม่เหล็กกำลังแรงหรือการกระแทก อาจทำให้การบอกเวลาด้วยเข็มในระบบอนาล็อคต่างจากเวลาบน หน้าปัดระบบดิจิตอล ถ้าเกิดกรณีนี้ ให้แก้ไขตำแหน่งเข็มบอกเวลา

การเตรียมพร้อม

ทำตามขั้นตอนนี้ในโหมดบอกเวลาปกติ ใช้ (C) เพื่อไปยังโหมดบอกเวลาปกติ

Reference การไปยังโหมดต่างๆ