หมายเลขโมดูล 5413

การตั้งค่านาฬิกา

ขณะที่นาฬิกาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ นาฬิกาจะปรับการตั้งค่าวันที่และเวลาตามโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ ถ้านาฬิกาไม่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อปรับการตั้งค่าวันที่และเวลา

การเตรียมพร้อม

ทำตามขั้นตอนนี้ในโหมดบอกเวลาปกติ ใช้ (C) เพื่อไปยังโหมดบอกเวลาปกติ

Reference การไปยังโหมดต่างๆ