หมายเลขโมดูล 5413

การตั้งค่าวันที่และเวลา

1.กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

[SET Hold] จะปรากฏขึ้นแล้วการตั้งค่าโซนเวลาจะกระพริบ

2.กด (C) สามครั้งเพื่อให้หลักวินาทีกระพริบ

3.กด (D) เพื่อรีเซ็ตจำนวนวินาทีเป็น 00

  • ถ้าจำนวนวินาทีอยู่ระหว่าง 30 ถึง 59 เมื่อคุณกด (D) ค่า 1 จะถูกเพิ่มในจำนวนนาที

4.กด (C) เพื่อให้การตั้งค่าชั่วโมงกระพริบ

5.ตั้งค่าวันที่

  • หมุนสวิตช์หมุนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่กระพริบ
  • การกด (C) แต่ละครั้งจะหมุนไปตามการตั้งค่าที่กระพริบตามลำดับดังนี้: ชั่วโมงarrowR นาที arrowR ปี arrowR เดือน arrowR วัน

6.กด (A) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า