หมายเลขโมดูล 5413

เวลาในฤดูร้อน

เวลาในฤดูร้อน หรือที่เรียกว่าเวลาออมแสง (DST) นั้น จะเลื่อนการตั้งเวลาออกไปหนึ่งชั่วโมง, 30 นาที หรือระยะเวลาอื่นๆจากเวลามาตรฐาน (STD) ระหว่างช่วงเดือนในฤดูร้อน การที่จะใช้หรือวิธีใช้เวลาในฤดูร้อนหรือไม่อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับประเทศหรือพื้นที่ในท้องถิ่นของคุณ เวลาในฤดูร้อนไม่ได้ใช้ในบางประเทศหรือพื้นที่