หมายเลขโมดูล 5413

การเลือกโซนเวลา

ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อเลือกโซนเวลา (ออฟเซตจากเวลามาตรฐาน) สำหรับเมืองหลักของคุณที่คุณใช้นาฬิกาตามปกติ ถ้าคุณอยู่ในบริเวณที่ใช้เวลาในฤดูร้อน คุณยังสามารถเปิดหรือปิดใช้งานเวลาในฤดูร้อนได้ด้วย

1.กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

[SET Hold] จะปรากฏขึ้นแล้วการตั้งค่าโซนเวลาจะกระพริบ

2.หมุนสวิตช์หมุนเพื่อเปลี่ยนโซนเวลา

เช่น:

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้นาฬิกาในโตเกียว เลือก [+ 09:00]

3.หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาในฤดูร้อน กด (C)

  • หากไม่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลาในฤดูร้อน กด (A)

4.หมุนสวิตช์หมุนเพื่อแสดง [ON] (เวลาในฤดูร้อน) หรือ [OFF] (เวลามาตรฐาน)

5.กด (A) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า