หมายเลขโมดูล 5413

การเปิดใช้งานเวลาในฤดูร้อน

เมื่อมีการใช้เวลาในฤดูร้อนในคุณสมบัติแสดงเวลาโลก คุณสามารถเปิดใช้งานเวลาในฤดูร้อนสำหรับเมืองนั้น

1.กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

[DST Hold] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และการตั้งค่าเวลาในฤดูร้อนจะสลับระหว่างเปิดใช้งานและปิดใช้งาน

  • ตัวระบุ DST จะอยู่บนหน้าจอเมื่อเปิดใช้งานเวลาในฤดูร้อน

2.กด (C) ห้าครั้งเพื่อกลับไปที่โหมดบอกเวลาปกติ