หมายเลขโมดูล 5413

การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องอื่น

คุณต้องดำเนินการด้านล่างนี้เมื่อใดก็ตามที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ หรือเมื่อคุณต้องการทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับโทรศัพท์เครื่องอื่น

1.การลบข้อมูลการจับคู่

2.จับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์