หมายเลขโมดูล 5413

การปรับเวลาอัตโนมัติ

นาฬิกาสามารถปรับการตั้งค่าเวลาโดยอัตโนมัติในแต่ละวันตามเวลาของ โทรศัพท์

การใช้การปรับอัตโนมัติ

จัดตารางเวลาให้ปรับเวลาอัตโนมัติ เมื่อนาฬิกากับโทรศัพท์อยู่ใกล้ๆ กัน ดังที่ปรากฏในภาพด้านล่าง

  • ขณะที่คุณนอนหลับตอนกลางคืน
  • ขณะที่คุณทำงานที่โต๊ะในตอนบ่าย

การตั้งเวลาปรับเวลาโดยอัตโนมัติ

ใช้ G-SHOCK+ บนโทรศัพท์เพื่อตั้งเวลาปรับเวลาโดยอัตโนมัติ

1.phone-s ใน หน้าจอแรก แตะไอคอน "G-SHOCK+"

ซึ่งจะแสดง "Searching for watch..."

2.wat_s กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที

นาฬิกากับโทรศัพท์จะเชื่อมต่อกัน และนาฬิกาจะเข้าสู่โหมดควบคุม

3.phone-s แตะ "Watch settings"

4.phone-s แตะ "Basic settings"

5.phone-s แตะ "Time adjustment"

  • ดำเนินการตามที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์