หมายเลขโมดูล 5413

Num_circle_2 การกำหนดค่า Bluetooth

เปิดใช้งาน Bluetooth ของโทรศัพท์

ผู้ใช้ iPhone

1.phone-s บนหน้าจอแรก แตะ "การตั้งค่า" arrowR "บลูทูธ"

2.phone-s เปิดใช้งาน "บลูทูธ"

3.phone-s แตะ "การตั้งค่า" เพื่อกลับไปยังหน้าจอ "การตั้งค่า"

4.phone-s แตะตามลำดับต่อไปนี้: "ความเป็นส่วนตัว" arrowR "การแบ่งปันบลูทูธ"

5.phone-s เปิดใช้งาน "G-SHOCK+"

ผู้ใช้ Android

เปิดใช้งาน Bluetooth

  • ถ้าคุณได้รับตัวเลือกระหว่าง "Bluetooth" กับ "Bluetooth Smart" ให้เลือก "Bluetooth Smart"