หมายเลขโมดูล 5413

การลบข้อมูลการจับคู่

หากต้องการยกเลิกการจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์ ให้ลบข้อมูลการจับคู่ออกจาก G-SHOCK+ โทรศัพท์ และนาฬิกา

การลบข้อมูลการจับคู่จาก G-SHOCK+

1.wat_s ถ้านาฬิกาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

2.phone-s ที่มุมขวาบนของหน้าจอแรกของ G-SHOCK+ แตะ App_icon_03 เพื่อแสดงหน้าจอ "Connection settings"

3.phone-s บนรายการ "Previously registered watch" ให้เลือกข้อมูลการจับคู่ที่คุณต้องการลบ

4.phone-s แตะ "Delete pairing registration"

5.phone-s แตะ "Yes"

ข้อมูลการจับคู่ของนาฬิกาจะถูกลบออกจาก G-SHOCK+

การลบข้อมูลการจับคู่จากโทรศัพท์

ผู้ใช้ iPhone

1.phone-s บนหน้าจอแรก แตะ "การตั้งค่า" arrowR "บลูทูธ"

2.phone-s ถัดจาก "CASIO GBA-400" แตะ App_icon_02

3.phone-s แตะ "ลบดีไวซ์นี้"

ข้อมูลการจับคู่ของนาฬิกาจะถูกลบออกจากโทรศัพท์

ผู้ใช้ Android

1.phone-s บนหน้าจอแอพ แตะ: "การตั้งค่า" arrowR "Bluetooth"

2.phone-s  แตะ App_icon_04 ถัดจาก "CASIO GBA-400"

3.phone-s แตะ "ยกเลิกการจับคู่ (Unpair)"

ข้อมูลการจับคู่ของนาฬิกาจะถูกลบออกจากโทรศัพท์

4.phone-s เลื่อนแถบสถานะลงด้านล่าง และเปิดพาเนลการแจ้งเตือน

5.phone-s แตะ BLE_mark (Bluetooth) เพื่อปิดใช้งาน Bluetooth แล้วเปิดใช้งานอีกครั้ง

การลบข้อมูลการจับคู่จากนาฬิกา

1.wat_s กดปุ่ม (C) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

2.wat_s กดปุ่ม (C) ห้าครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่า

[SETUP] จะปรากฏขึ้นบนหน้าปัด ตามมาด้วยชื่ออุปกรณ์นาฬิกา

3.wat_s กดปุ่ม (A) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

การลบข้อมูลการจับคู่จะทำให้ข้อความ [NOT YET PAIRED!] เลื่อนจากขวาไปซ้ายบนหน้าปัดนาฬิกา

4.wat_s กด (C) เพื่อกลับไปที่โหมดบอกเวลาปกติ