หมายเลขโมดูล 5413

การกำหนดค่านาฬิกา

G-SHOCK+ สามารถใช้กำหนดค่านาฬิกาปลุก ตัวนับเวลาถอยหลัง และการตั้งค่าบอกเวลาแบบ 12/24 ชั่วโมงได้อย่างง่ายดาย

1.phone-s แตะไอคอน "G-SHOCK+"

2.wat_s กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที

นาฬิกากับโทรศัพท์จะเชื่อมต่อกัน และนาฬิกาจะเข้าสู่โหมดควบคุม

3.phone-s แตะ "Watch settings"

4.phone-s เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และดำเนินการตามที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์