หมายเลขโมดูล 5413

ค้นหาโทรศัพท์

คุณสามารถใช้การค้นหาโทรศัพท์เพื่อให้ส่งเสียงที่โทรศัพท์ เพื่อให้หาโทรศัพท์ได้ง่าย โทรศัพท์จะบังคับให้ส่งเสียงนี้ แม้ว่าเครื่องจะอยู่ในโหมดสั่นก็ตาม

  • ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อ G-SHOCK+ ทำงานบนโทรศัพท์

1.wat_s ถ้านาฬิกาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

2.wat_s ในโหมดบอกเวลาปกติ กดปุ่ม (D) ค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาที

นาฬิกาจะแสดงหน้าจอด้านล่างนี้และทำให้โทรศัพท์ส่งเสียงออกมา

  • จะใช้เวลาสองสามวินาทีก่อนโทรศัพท์ส่งเสียง

3.wat_s กดปุ่มใดก็ได้เพื่อปิดเสียงนั้น

  • คุณสามารถกดปุ่มใดก็ได้บนนาฬิกาเพื่อปิดเสียง เฉพาะใน 30 วินาทีแรกที่เริ่มส่งเสียงเท่านั้น