หมายเลขโมดูล 5413

การเชื่อมต่อนาฬิกาอื่นกับโทรศัพท์

คุณควรดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างก่อนจับคู่นาฬิกาเรือนอื่นกับโทรศัพท์ เช่น หลังจากคุณซื้อนาฬิกาเรือนใหม่

การจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์

1.phone-s ที่มุมขวาบนของหน้าจอแรกของ G-SHOCK+ แตะ App_icon_03 เพื่อแสดงหน้าจอ "Connection settings"

2.phone-s แตะ "Connect new watch"

3.phone-s เลือกชื่อนาฬิกาที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะ "Next"

  • จากจุดนี้ ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อ ทำการจับคู่ให้เสร็จ

การเชื่อมต่อกับนาฬิกาที่ถูกจับคู่ไปแล้ว

1.phone-s ที่มุมขวาบนของหน้าจอแรกของ G-SHOCK+ แตะ App_icon_03 เพื่อแสดงหน้าจอ "Connection settings"

2.phone-s จากรายการ "Previously registered watch" แตะชื่อโทรศัพท์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

3.phone-s แตะ "Connect to this ***"

  • ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อทำการเชื่อมต่อ ให้เสร็จ