หมายเลขโมดูล 5413

การดูข้อมูลการเชื่อมต่อมือถือ

ใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลการเชื่อมต่อมือถือบนนาฬิกา

1.wat_s กดปุ่ม (C) ค้างไว้ประมาณสองวินาที

นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดบอกเวลาปกติ

  • ถ้านาฬิกาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาทีเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

2.wat_s กดปุ่ม (C) ห้าครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่า

[SETUP] จะปรากฏขึ้นบนหน้าปัด ตามมาด้วยชื่ออุปกรณ์นาฬิกา

การกดปุ่ม (D) แต่ละครั้ง จะแสดงเนื้อหาด้านล่างนี้บนหน้าจอเวียนกันไปตามลำดับ

ชื่ออุปกรณ์นาฬิกา

arrowD

ที่อยู่อุปกรณ์นาฬิกา

arrowD

ประเภทของโทรศัพท์ที่กำลังเชื่อมต่อ*

* แสดงเฉพาะเมื่อมีการจับคู่นาฬิกากับโทรศัพท์แล้ว

3.wat_s กด (C) เพื่อกลับไปที่โหมดบอกเวลาปกติ