หมายเลขโมดูล 5413

การตั้งค่าเวลาโลก

ด้วยคุณสมบัติแสดงเวลาโลก คุณสามารถเลือกเวลาของเมืองทั่วโลกที่ต้องการจากรายการชื่อเมืองที่แสดงใน G-SHOCK+ หรือในแผนที่โลก

1.phone-s แตะไอคอน "G-SHOCK+"

2.wat_s กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที

นาฬิกากับโทรศัพท์จะเชื่อมต่อกัน และนาฬิกาจะเข้าสู่โหมดควบคุม

3.phone-s แตะ "Watch settings"

4.phone-s แตะ "World time"

5.phone-s ดำเนินการตามที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์