หมายเลขโมดูล 5413

การปรับการวางตำแหน่งเข็มนาฬิกา

คุณสามารถใช้ G-SHOCK+ เพื่อแก้ไขตำแหน่งเข็มบอกเวลาของนาฬิกา เมื่อเข็มบอกเวลาไม่ตรงกับหน้าจอดิจิตอล

1.phone-s แตะไอคอน "G-SHOCK+"

2.wat_s กดปุ่ม (B) ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที

นาฬิกากับโทรศัพท์จะเชื่อมต่อกัน และนาฬิกาจะเข้าสู่โหมดควบคุม

3.phone-s แตะ "Watch settings"

4.phone-s แตะ "Basic settings"

5.phone-s แตะ "Adjusting home positions"

6.phone-s ดำเนินการตามที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์